JTO
JTO - již více než 20 let JTO - již více než 20 let JTO - již více než 20 let JTO - již více než 20 let

Detektory hořlavých plynů GC20N a GC20K

JTO Detektory GC20N a GC20K jsou určeny pro použití v průmyslových a komerčních aplikacích. Pro svou činnost používají neselektivní žhavené polovodičové čidlo, které reaguje na přítomnost široké řady hořlavých plynů nebo par. Kalibrací pomocí požadované konkrétní hlídané látky se dosahuje přesného nastavení pro jednotlivé aplikace. Oblast použití sahá od malých a středních kotelen, objektů pro garážování a přestavby automobilů na LPG až po různé sklady nebo technologické provozy využívající hořlavé plyny nebo látky.

Každý detektor je samostatná jednotka vyžadující napájení 12V stejnosměrných a jeho výstupem je dvoustavový signál ukazující, zda nastavená koncentrace plynu je, resp. není překročena. Detektor obsahuje dva samostatné výstupy a umožňuje tak hlídat dvě odlišné úrovně koncentrace. Obě provedení jsou identická z hlediska elektronického i detekce plynů.

Verze se liší mechanickým provedením. Typ GC20N je vhodný pro přístupnější místa s trvalou montáží. Kontroly se pak provádějí přímo na místě. GC20K se snadným způsobem montáže a demontáže pomocí klipového uchycení je určen pro nepřístupná místa nebo tam, kde se předpokládá častější výměna detektoru.

Základní technické parametry

Napájecí napětí12 V=
Mechanické rozměry104x64x35 mm (GC20N), 110x64x35 mm (GC20K)
Detekovaný plynHořlavé plyny jako např. metan, vodík, propan atd.
Standardní kalibrační plynmetan
Počet detekovaných úrovní2

Technický list ve formátu PDF ke stažení zde >>PDF list

Vytisknout