JTO
JTO - již více než 20 let JTO - již více než 20 let JTO - již více než 20 let JTO - již více než 20 let


Stacionární detektor oxidu uhličitého GIR80

Detektor bude uveden na trh v druhé polovině roku 2020

JTO

  • Stacionární elektronický přístroj pro měření koncentrace oxidu uhličitého
  • Součást průmyslových a komerčních aplikací využívajících detekci CO2
  • Použití od ovládání klimatizací či vzduchotechniky až po detekci úniku CO2 ve skladech
  • Dvě nastavitelné úrovně překročení koncentrace indikované pomocí výstupních relé

Úkolem detektoru je včasné vyslání signálu o překročení nastavených koncentrací releovými výstupy. Přístroj je možné připojit do vhodného nadřízeného systému, jako je například zdroj NZ34 (NZ34-DIN).

Detektor je vybaven optickým čidlem s dlouhou životností zajišťující dobrou selektivitu pro CO2 a dlouhodobou stabilitu měření. Aby bylo kompenzováno stárnutí čidla, probíhá automatická rekalibrace zařízení při vystavení čistému vzduchu. To umožňuje provádět kalibrační kontroly s periodou až pět let.

Na desce elektroniky je umístěna LED dioda indikující stav detektoru. Dále jsou zde dva trimry umožňující nastavit požadované úrovně, při kterých dojde k sepnutí výstupních relé a propojka umožňující vypnutí LED. Krabička detektoru sestává ze dvou částí. Spodní část slouží k pohodlné montáži na stěnu a připojení přívodních kabelů do svorkovnic. Víčko krabičky obsahující elektroniku se naklapává na spodní část připevněnou ke stěně.

Základní technické parametry

Napájecí napětí10 V až 26 V =
Mechanické rozměry80x80x34 mm
Detekovaný plynOxid uhličitý
Počet detekovaných úrovní2
Vytisknout