JTO
JTO - již více než 20 let JTO - již více než 20 let JTO - již více než 20 let JTO - již více než 20 let


Stacionární snímač oxidu uhličitého GSR8

Snímač bude uveden na trh v druhé polovině roku 2020

JTO

  • Stacionární elektronický přístroj pro měření koncentrace oxidu uhličitého
  • Součást průmyslových a komerčních aplikací využívajících detekci CO2
  • Použití od ovládání klimatizací či vzduchotechniky až po detekci úniku CO2 ve skladech
  • Rozsah detekce 400 až 10 000 ppm CO2
  • Převod koncentrace na proudový signál 4 až 20 mA a napěťový signál 0 až 10 V
  • Galvanické oddělení proudového signálu od napájení
  • Dvě nastavitelné úrovně překročení koncentrace indikované pomocí výstupních relé

Úkolem snímače je kontinuální monitorování koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší. Koncentrace je převáděna na proudový signál 4 až 20 mA a na napěťový signál 0 až 10 V. Snímač je možné zapojit k nadřízenému systému (řídící jednotka, napájecí zdroj NZ425 či NZ425-DIN, ...), kam snímač předává proporcionální signál odpovídající snímané koncentraci. GSR8 je také možné použít jako detektor indikující překročení nastavených koncentrací releovými výstupy. V tomto režimu je možné přístoroj připojit do vhodného nadřízeného systému, jako je například zdroj NZ34 (NZ34-DIN).

Snímač je vybaven optickým čidlem s dlouhou životností zajišťující dobrou selektivitu pro CO2 a dlouhodobou stabilitu měření. Aby bylo kompenzováno stárnutí čidla, probíhá automatická rekalibrace zařízení při vystavení čistému vzduchu. To umožňuje provádět kalibrační kontroly s periodou až pět let.

Na desce elektroniky je umístěna LED dioda indikující stav detektoru. Dále jsou zde dva trimry umožňující nastavit požadované úrovně, při kterých dojde k sepnutí výstupních relé a propojka umožňující vypnutí LED. Krabička detektoru sestává ze dvou částí. Spodní část slouží k pohodlné montáži na stěnu a připojení přívodních kabelů do svorkovnic. Víčko krabičky obsahující elektroniku se naklapává na spodní část připevněnou ke stěně.

Základní technické parametry

Napájecí napětí10 V až 26 V =
Mechanické rozměry80x80x34 mm
Detekovaný plynOxid uhličitý
Proudový výstup 4-20 mA (4 mA = 400 ppm, 20 mA = 10 000 ppm), galvanicky odděleno
Napěťový výstup 0-10 V (0,4 V = 400 ppm, 10 V = 10 000 ppm), společná zem s napájením
Počet detekovaných úrovní2
Vytisknout