JTO
JTO - již více než 20 let JTO - již více než 20 let JTO - již více než 20 let JTO - již více než 20 let

Sondy pro přenosný servisní přístroj GD550

Detektor GD550 je přístroj určený především k vyhledávání míst s únikem hořlavých plynů. Jeho univerzální použití však umožňuje připojení různých sond. Každý zákazník si z nabídky vybírá pouze sondy, které ke své práci potřebuje:

AS01 - analyzátorová sonda sloužící pro nastavení "turbo" kotlů. Pomocí vestavěných čidel měří obsah kyslíku, oxidu uhelnatého a teplotu ve spalinách. Další veličiny jsou pak dopočítávány podle obecně daných vztahů. Upravená verze sondy AS02 nemá vestavěné kyslíkové čidlo a používá se především pro měření teploty spalin a obsahu CO v nich. Návod na použití je k dispozici zde.
PS50 - základní plynová sonda pro detekci výbušných plynů. Její výhodou je možnost v případě potřeby rychle na místě vyměnit snímací čidlo.
PS51 - nízkopříkonová sonda pro detekci výbušných plynů. V rozpoznání úniku plynu se shoduje se sondou PS50. Její výhodou je asi 3x delší provoz na 1 nabití akumulátorů než u PS50. Koncovka čidla umožňuje částečné natočení do směru požadované detekce.
PS52 - sonda je po funkční stránce shodná se sondou PS51. Liší se od ní mechanickým provedením. Čidlo je umístěno na delším ohebném a nastavitelném krku.
PS56 - sonda pro detekci CO v ovzduší. Používá se jako náhrada klasických "detekčních trubiček".
TS15, TS75, TS250 - sondy pro měření tlaku. Mají stejné mechanické provedení, liší se tlakovým rozsahem. TS15 je možné použít jako náhradu 1 m skleněného vodního U-manometru.
TS02 - sonda pro měření velmi nízkých tlaků. Je možné ji využít např. pro detekci komínového tahu nebo pro tzv. 4Pa test podle TPG 704 01. Příklad použití pro tento test je k dispozici zde.
TS750 - tlaková sonda pro rozsah do 750 kPa.
TS6M - tlaková sonda pro nejvyšší tlaky. Max. rozsah 6 MPa.
T205 - sonda pro měření teploty plynného nebo kapalného média. Je možné ji využít např. pro měření teploty spalin.
T405 - podobně jako T205, s vyšším teplotním rozsahem.
V současné době pro vás dále připravujeme nové sondy PS30, PS32, PS60 a další, které budou uvedeny na trh do konce roku 2021. Vytisknout