JTO
JTO - již více než 20 let JTO - již více než 20 let JTO - již více než 20 let JTO - již více než 20 let

Jednotky tlaku

Rozsah měření tlaku a hodnota zobrazovaná při měření přístrojem GD500 s příslušnou tlakovou sondou jsou zobrazovány v kPa (Pa, MPa). Protože někteří zákazníci používají (jsou zvyklí na) jiné tlakové jednotky, můžete podle následující tabulky převést hodnotu tlaku v různých jednotkách.

jednotka bar mbar pa kpa m H2O kp/cm2(at) psi
bar 1 1000 105 100 10,2 1,02 14,5
mbar 0,001 1 100 0,1 0,0102 0,00102 0,0145
pa 10-5 0,01 1 0,001 1,02*10-4 1,02*10-5 1,45*10-4
kpa 0,01 10 1000 1 0,102 0,0102 0145
m H2O 0,098 98,07 9807 9,807 1 0,1 1,42
kp/cm2(at) 0,98 980,7 9,8*104 98,07 10 1 14,22
psi 0,069 68,9 6895 6,89 0,703 0,0703 1

Jestliže váš prohlížeč podporuje JavaScript, můžete v následujícím formuláři převést tlak ve vámi používaných jednotkách na odpovídající tlak v kPa. Tak lze ověřit, zda zvolený typ tlakové sondy vyhovuje pro měření vašeho tlaku:

Zadejte tlak a zvolte jednotku:

Odpovídající tlak:
kPa

Poznámka: Lze použít i exponentový zápis - např. 56e3 = 56000

Vytisknout