JTO
JTO - již více než 20 let JTO - již více než 20 let JTO - již více než 20 let JTO - již více než 20 let

Detektor oxidu uhelnatého GICO20P-230V

JTO

  • Stacionární elektronický přístroj pro detekci oxidu uhelnatého (CO)
  • Součást průmyslových a komerčních aplikací pro detekci
  • Použití od malých kotelen, objektů pro garážování až po různé sklady nebo technologické provozy, kde se může vyskytovat CO
  • Napájení 230 V~/ 50 Hz
  • Výkonová výstupní relé
  • Dva stupně detekce se samostatnými výstupy
  • Digitální kalibrace

Úkolem detektoru je včasné vyslání signálu o vznikající potenciálně nebezpečné atmosféry pro zdraví. Pro svou činnost používají žhavené polovodičové čidlo, které může reagovat na přítomnost řady jiných hořlavých plynů nebo par. Speciálním postupem řízení čidla je ale dosaženo vysoké citlivosti na CO se sníženým vlivem jiných plynů.

Detektor je samostatná jednotka a jeho výstupem je dvoustavový signál ukazující, zda nastavená koncentrace je, respektive není překročena. Výstupy jsou realizovány pomocí relé, která jsou obsažena na desce modulu zdroje, zajišťují výkonové bezpotenciálové oddělení výstupu detektorů a zabezpečují snadnou návaznost na nadřízený systém či ovládané akční prvky (jako jsou ventily, ventilátory, majáky...).

Na desce elektroniky jsou umístěny ovládací prvky, které umožňují provést kalibraci detektoru při využití kalibračního plynu, a nastavovací prvek zpoždění reakce pro výstup stupně II.

Základní technické parametry

Napájecí napětí230 V / 50 Hz
Mechanické rozměry160x163x66 mm
Detekovaný plynoxid uhelnatý
Počet detekovaných úrovní2
Vytisknout