JTO
JTO - již více než 20 let JTO - již více než 20 let JTO - již více než 20 let JTO - již více než 20 let

Stacionární snímač oxidu uhličitého GSR8

JTO

  • Stacionární elektronický přístroj pro měření koncentrace oxidu uhličitého
  • Součást průmyslových a komerčních aplikací detekce CO2
  • Použití od ovládání klimatizací či vzduchotechniky až po detekci úniku CO2 ve skladech
  • Rozsah detekce 400 až 5000 ppm CO2
  • Převod koncentrace na proudový signál 4 až 20 mA a napěťový signál 0 až 10 V
  • Galvanické oddělení proudového signálu od napájení
  • Snímač využívá dvoucestné optické čidlo s dlouhou životností

Úkolem snímače je kontinuální monitorování koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší. Koncentrace je převáděna na proudový signál 4 až 20 mA a na napěťový signál 0 až 10 V. Snímač je možné zapojit k nadřízenému systému (řídící jednotka, napájecí zdroj NZ425 či NZ425-DIN, ...), kam snímač předává proporcionální signál odpovídající snímané koncentraci.

Snímač je vybaven dvoucestným optickým čidlem s dlouhou životností zajišťující dobrou selektivitu pro CO2 a dlouhodobou stabilitu měření. To umožňuje provádět kalibrační kontroly s periodou až pět let.

Na desce elektroniky je umístěna LED dioda indikující stav snímače. Dále jsou zde dva trimry umožňující nastavit požadované úrovně při kterých dojde k signalizaci LED a propojka pro vypnutí LED. Krabička snímače sestává ze dvou částí. Spodní část slouží k pohodlné montáži na stěnu a připojení přívodních kabelů do svorkovnic. Víčko krabičky obsahující elektroniku se naklapne na spodní část připevněnou ke stěně.

Základní technické parametry

Napájecí napětí10 V až 26 V =
Mechanické rozměry80x80x34 mm
Detekovaný plynOxid uhličitý
Proudový výstup 4-20 mA (4 mA = 400 ppm, 20 mA = 5 200 ppm, možno rozšířit na 10 000 ppm), galvanicky odděleno
Napěťový výstup 0-10 V (0,8 V = 400 ppm, 10 V = 5 000 ppm, možno rozšířit na 10 000 ppm), společná zem s napájením
Počet detekovaných úrovní (LED signalizace)2

GSR8 - Technický list ve formátu PDF ke stažení zde >>PDF list

Vytisknout