JTO
JTO - již více než 20 let JTO - již více než 20 let JTO - již více než 20 let JTO - již více než 20 let

Servisní informace

Na této stránce naleznete informace o doporučených kontrolách a kalibracích, informace o možnosti oprav nefunkčního zařízení a o možnostech instalace nového systému.

Doporučené kontroly a kalibrace

Aby byla zajištěna správná funkce systému detekce plynu, případně přenosného detektoru, doporučujeme provádět funkční a kalibrační zkoušky. Podrobný popis postupů provádění těchto zkoušek naleznete zde.

Pro provedení funkční zkoušky lze použít poměrně dobře dostupné vybavení. Pro kalibrační zkoušky u detektorů na hořlavé plyny či CO je ovšem nutné být vybaven vhodným kalibračním plynem. Ten je možné pořídit u firmy prodávající technické plyny, nicméně jde o poměrně nákladnou záležitost srovnatelnou s cenou detektorů. Proto je vhodné ekonomicky zvážit, kolik detektorů má být kalibrováno. Druhou možností je obrátit se na některou z firem ve vašem okolí, která je proškolena na servis našich detektorů. Případné kontakty vám můžeme na požádání poskytnout. A v neposlední řadě je také možné detektory demontovat a zaslat na adresu J.T.O. System, s.r.o.. V případě, že je detektor v pořádku, a není nutná oprava (například výměna čidla), tak je za kalibraci jednoho přístroje v závislosti na typu přístroje a kalibrační látce účtováno přibližně 280 až 400 Kč bez DPH (+ poštovné a balné).

Pro detektory kalibrované nestandardními plyny, ať už se jedná o chladiva, vodík či například páry xylenu a podobně, není možné připravit vhodnou kalibrační látku tak, aby byla dopravena na místo k detektoru. V těchto případech je nutné odesílat detektory na kalibraci do firmy J.T.O. System, s.r.o.

Oprava nefunkčního zařízení

U nefunkčních či jinak poškozených zařízení provádíme opravy všech námi vyrobených přístrojů a to jak stacionárních, tak přenosných, včetně přístrojů, u kterých byla výroba nových kusů zastavena, či nahrazena novým typem. V případě opravy doporučujeme přístroj zabalit spolu s popisem závady a vašimi kontaktními údaji. Následně zásilku odeslat na adresu J.T.O. System, s.r.o. Pokud by bylo poškození většího rozsahu a oprava přístroje by nedávala ekonomický smysl, budeme vás kontaktovat. Posouzení stavu přístroje se provádí bezplatně.

Nejčastější závadou jak u stacionárních, tak u přenosných přístrojů je opotřebování čidla detektoru. V případě, že je čidlo vystaveno náročnějšímu prostředí (ve vzduchu se nacházejí nepřirozené chemické látky) dochází k jeho opotřebování a je nutná jeho výměna. Životnost čidel není možné předem přesně odhadnout. Pokud je detektor umístěn například v čisté kotelně mimo průmyslovou oblast, může být životnost čidla i 20 let. V případě, že je ovšem detektor umístěn například ve výrobní hale, kde dochází ke svařování, může být životnost čidla pouhých pár měsíců. Náklady na výměnu čidla u detektorů obvykle představují 15 % až 45 % ceny nového detektoru (podle typu).

Obdobná situace je také pro přenosné přístroje. Pokud se při práci s přístrojem dostane mastnota či kapka vody na čidlo detektoru či sondy, může dojít k nevratnému poškození čidla. Přibližně jednou za pět let je nutné vyměnit akumulátory. I zde platí, že životnost akumulátorů je dána především režimem provozu detektoru. Náklady na výměnu bloku akumulátorů u přístrojů GD500 či GD110 jsou mezi 370 a 500 Kč. U přenosných přístrojů GD51 a GDCO jsou náklady na výměnu jednoho článku méně než 100 Kč.

Instalace nového systému

Instalace nových systémů či návrhy a příprava technické dokumentace nových systémů není firmou J.T.O. System, s.r.o. prováděna. V případě zájmu doporučujeme se obrátit na specializovanou firmu v oboru měření a regulace. V případě potřeby vám můžeme poskytnout kontakt na některou z proškolených firem ve vašem okolí.

Vytisknout