Detektory chladiva GC20RF-230V

Detektory chladiva GC20RF-230V
  • Stacionární elektronický přístroj pro detekci úniku chladiv jako R134A, R410A, R32...
  • Součást průmyslových a komerčních aplikací pro detekci úniku chladiv
  • Použití od chladicích a klimatizačních zařízení až po různé sklady nebo technologické provozy využívající chladiva
  • Napájení 230 V~/ 50 Hz
  • Výkonová výstupní relé
  • Dva stupně detekce se samostatnými výstupy

Úkolem detektoru je včasné vyslání signálu o překročení hlídané koncentrace. Pro svou činnost používá neselektivní žhavené polovodičové čidlo, které reaguje na přítomnost široké řady látek. Kalibrací pomocí požadovaného konkrétního chladiva se dosahuje přesného nastavení pro jednotlivé aplikace. Detektor je samostatná jednotka a jeho výstupem je dvoustavový signál ukazující, zda nastavená koncentrace je, respektive není překročena. Výstupy jsou realizovány pomocí relé, která jsou obsažena na desce modulu zdroje. Relé zajišťují výkonové bezpotenciálové oddělení výstupu detektorů a zabezpečují snadnou návaznost na nadřízený systém či ovládané akční prvky (jako jsou ventily, ventilátory, majáky...).

Základní technické parametry

Napájecí napětí 230 V / 50 Hz
Mechanické rozměry 160x163x66 mm
Detekovaný plyn chladiva - především na bázi tetrafluoretanu (R134A, R410A, R32, ...)
Standardní kalibrační plyn R134A
Počet detekovaných úrovní 2

Fotogalerie: