Detektory hořlavých plynů GI30WN a GI30WK

Detektory hořlavých plynů GI30WN a GI30WK
  • Stacionární elektronický přístroj pro detekci hořlavých plynů nebo par látek
  • Součást průmyslových a komerčních aplikací pro detekci
  • Použití od malých a středních kotelen, objektů pro garážování a přestavbu aut na LPG až po různé sklady a technologické provozy (pro prostory bez nebezpečí výbuchu)
  • Tři stupně detekce
  • Výstup s možností zapojení do poplachové smyčky
  • Zvýšená teplotní stabilita
  • Digitální kalibrace
  • Možnost bezdrátového ovládání při kalibraci

Úkolem detektoru je včasné vyslání signálu o vznikající potenciálně výbušné atmosféře. Pro svou činnost používá neselektivní žhavené polovodičové čidlo, které reaguje na přítomnost široké řady hořlavých plynů nebo par. Kalibrací pomocí požadované konkrétní hlídané látky se dosahuje přesného nastavení pro jednotlivé aplikace. Detektory GI30WN a GI30WK je možné nastavit na různé látky především uhlovodíkového charakteru jako např. vodík, metan, propan, butan, alkoholy, aceton apod.

Detektor lze používat samostatně nebo ve skupinách po více kusech. Každý detektor je samostatná jednotka a jeho výstupem je dvoustavový signál ukazující, zda nastavená koncentrace je, respektive není překročena. Výstupy z detektorů lze připojit do vhodného nadřízeného systému, jako je například zdroj NZ34 (NZ34-DIN), či zapojit do poplachové smyčky zabezpečovacího systému.

Obě verze se liší mechanickým provedením. Typ GI30WN je vhodný pro přístupnější místa s trvalou montáží. Kontroly se pak provádějí přímo na místě. GI30WK se snadným způsobem montáže a demontáže pomocí klipového uchycení je určen pro nepřístupná místa nebo tam, kde se předpokládá častější výměna detektoru. Detektory GI30WN a GI30WK je možné použít jako náhradu starších typů GI30. 

Základní technické parametry

Napájecí napětí 12 nebo 24 V=
Mechanické rozměry 115 x 113 x 40 mm
Detekovaný plyn Hořlavé plyny jako např. metan, vodík, propan atd.
Standardní kalibrační plyn metan
Počet detekovaných úrovní 3 + kontrolní linka