Detektor plynu GR31

Detektor plynu GR31

Detektor hořlavých plynů s vyšším stupněm ochrany pro prostředí ZONA2. Používá čidlo založené na detekci pomocí infračervených paprsků. Detektor má široký rozsah napájecího napětí a obsahuje i výstup proudové smyčky 4-20mA.

Oblast použití představují především prostory s definovaným prostředím ZONA2 nebo tam, kde hrozí možnost ovlivnění polovodičového čidla jinými plyny. 

Základní technické parametry

Napájecí napětí 12 až 33 V=
Mechanické rozměry 115 x 104 x 50 mm
Detekovaný plyn Hořlavé plyny uhlovodíkového charakteru
Standardní kalibrační plyn metan
Počet detekovaných úrovní 2 + pasivní proudová smyčka 4-20 mA