Stacionární snímače GSC4N a GSC4K

Stacionární snímače GSC4N a GSC4K
  • Elektronický snímač hořlavých plynů nebo par látek
  • Součást průmyslových a komerčních aplikací pro detekci
  • Použití od malých a středních kotelen, objektů pro garážování a přestavbu aut na LPG až po různé sklady a technologické provozy (pro prostory bez nebezpečí výbuchu)
  • Převod koncentrace plynu na proudový signál 4 až 20 mA
  • Galvanické oddělení proudového signálu od napájení
  • Dvě mechanická provedení na zeď (GSC4N) a s klipovým systémem (GSC4K)
  • Certifikace dle ČSN EN 60079-29-1 

Úkolem snímače je kontinuální monitorování koncentrace hořlavých plynů nebo par v ovzduší. Pro svou činnost používá neselektivní katalytické čidlo, které reaguje na přítomnost široké řady hořlavých plynů nebo par. Kalibrací pomocí požadované konkrétní hlídané látky (např. vodík, metan, propan, butan, alkoholy, aceton apod.) se dosahuje přesného nastavení pro jednotlivé aplikace.

Koncentrace je převáděna na proudový signál 4 až 20 mA. Snímač je možné zapojit k nadřízenému systému (řídící jednotka, napájecí zdroj NZ425 či NZ425-DIN, ...), kam snímač předává proporcionální signál odpovídající snímané koncentraci. 

Základní technické parametry

Napájecí napětí 10 V až 26 V=
Napětí v proudové smyčce 10 V až 26 V=
Mechanické rozměry 104x64x35 mm (GSC4N), 110x64x35 mm (GSC4K)
Detekovaný plyn Hořlavé plyny jako např. metan, vodík, propan atd.
Standardní kalibrační plyn metan

Fotogalerie:

Zobrazit fotogalerii na:
https://jto.cz/gsc4#sigProId87b26c22f0