Použití přenosných detektorů oxidu uhličitého ke kontrole kvality vnitřního prostředí

Lidské zdraví je v dnešní době v popředí našeho zájmu. Denně můžete narazit na články zaobírající se tím, co jíme, jak máme cvičit, či jak pečovat o naše duševní blaho. Ale co když většinu času trávíme uvnitř budov? Je kvalita vzduchu, který dýcháme v uzavřených prostorách, ve stejné míře důležitá? Odpovědí je ano, a zejména koncentrace oxidu uhličitého (CO2) hraje klíčovou roli.

S narůstajícími požadavky na energetickou efektivitu budov se provádí zateplení a výměna oken. To nám sice pomáhá ušetřit energii, ale také znamená, že budovy jsou izolovány stále více od vnějšího prostředí. Což může zhoršit kvalitu vzduchu uvnitř. Problémy s koncentrací oxidu uhličitého se však nevyskytují jen v starších budovách a mohou se objevit i v novostavbách.

Většina obytných prostor, včetně domácností, škol a kanceláří, nemá autonomní vzduchotechniku nebo monitorovací zařízení, které by nás informovalo o aktuální koncentraci oxidu uhličitého. V případě, že jsou detektory k dispozici, bývají často vybaveny pouze jednoduchou LED signalizací. Takové zařízení však neposkytuje dostatečné informace o skutečné koncentraci CO2, kterou dýcháme. Nemůžeme pak ověřit, zda je prostor dostatečně větrán, nebo naopak, zda není vzduchotechnika zbytečně předimenzovaná a nespotřebováváme tak více elektrické energie, než by bylo nutné.

Naštěstí existují efektivní způsoby, jak nárazově zkontrolovat koncentraci oxidu uhličitého pomocí přenosných detektorů. Česká firma J.T.O. System, s.r.o. je jedním z výrobců těchto zařízení, které jsou ideální pro uvedený účel. Nově vyvinutý detektor GOOX je jednoúčelovým detektorem oxidu uhličitého. Má přehledný displej, který zobrazuje aktuální koncentraci CO2 a její maximální hodnotu během měření. Druhým detektorem v nabídce je multifunkční přístroj GD550 se sondou PS80. Tento přístroj také zobrazuje aktuální hodnotu koncentrace a dále pak umožňuje dlouhodobější záznam hodnot a jejich následné přenesení do počítače. Oba přístroje mají nastavitelnou akustickou signalizaci překročení úrovně a jsou vybaveny vestavěnými akumulátory, pro jejichž nabíjení se používá adaptér s koncovkou USB-C.

GOOXGD550PS80

Příklad využití detektoru GD550 se sondou PS80 si můžeme ukázat na měření, která proběhla v typizované novostavbě rodinného domu. Majitel měl podezření, že jeho ložnice není dostatečně větraná a dochází k vydýchání vzduchu, což výrazně snižuje kvalitu spánku. Bylo provedeno několik měření porovnávající, jak se mění koncentrace oxidu uhličitého v místnosti během noci. Měření probíhalo při spánku dvou dospělých osob. Celkový objem vzduchu v ložnici a přilehlém propojeném prostoru (šatně) je dohromady přibližně 40 m3.

Výsledky měření jsou uvedeny v grafech níže. V prvním případě (měření z 22. 3. 2023) bylo v ložnici uzavřeno okno i dveře. Na grafu vidíme, že už na začátku noci nebyla ložnice dostatečně vyvětraná a koncentrace dosahovala 1600 ppm CO2. Hodnota koncentrace přesahuje doporučenou maximální hodnotu 1500 ppm pro obytné prostory dle vyhlášky č. 20/2012 Sb. (vyhláška č. 20/2012 Sb. je k 1. 1. 2024 zrušena zákonem č. 283/2021 Sb., nicméně nový zákon maximální koncentraci CO2 neuvádí, přesto tuto hodnotu můžeme použít jako obecně uznávaný ukazatel kvality vnitřního prostředí). Během noci pak koncentrace stoupala o více jak 2700 ppm CO2 a dosáhla hodnoty vyšší než 4000 ppm CO2. Toto je velmi vysoká hladina CO2, která se povážlivě blíží maximálnímu povolenému průměrnému expozičnímu limitu 5000 ppm CO2, který uvádí nařízení vlády č. 246/2018 Sb.

Při druhém měření (2. 4. 2023) byla počáteční koncentrace opět vysoká podobně jako v prvním případě. Během noci však byla u okna otevřena ventilačka. Dostatečné větrání během noci vedlo k poklesu koncentrace o cca 250 ppm CO2. Hodnoty se tak dostaly na akceptovatelnou úroveň.

Během třetího měření (3. 4. 2023) byla u okna otevřena pouze mikroventilace. V tomto případě byla místnost vyvětrána a na počátku noci byla koncentrace kolem 1300 ppm CO2. Mikroventilace neumožňovala dostatečné větrání a koncentrace CO2 stoupala. Celkem byl zaznamenán nárůst o více jak 2100 ppm CO2, což je velmi podobné situaci jako v případě, kdy okno nebylo otevřeno vůbec (měření z 22. 3. 2023).

Poslední měření (5. 4. 2023) probíhalo při pootevřených dveřích mezi ložnicí a chodbou. Zde vidíme počáteční nárůst koncentrace CO2 a následný pokles během noci. Přesto nárůst o přibližně 500 ppm CO2 na počátku noci způsobil, že během noci byla opět výrazně překonána doporučená koncentrace oxidu uhličitého.

20230322

Ložnice – bez větrání

20230402

Ložnice – otevřená ventilačka

20230403

Ložnice - mikroventilace

20230405

Ložnice – pootevřené dveře

Provedená měření ukázala, že hodnoty oxidu uhličitého v ložnici výrazně převyšují doporučené koncentrace nejen při zavřeném okně, ale také při mikroventilaci či při mírně pootevřených dveřích. Získaná data majiteli poskytla základ pro další kroky k zlepšení kvality vzduchu v jeho domě.

Celkově lze říci, že sledování koncentrace oxidu uhličitého ve vnitřním prostředí má význam a bude stále důležitější v našem úsilí o zdravější vnitřní prostředí. Ne vždy však potřebujeme mít nepřetržitou informaci o její koncentraci a často nám stačí pouze nárazová kontrola. K uvedenému účelu velmi dobře poslouží přenosné detektory oxidu uhličitého.