Doporučené kontroly a kalibrace

Aby byla zajištěna správná funkce systému detekce plynu, případně přenosného detektoru, doporučujeme provádět funkční a kalibrační zkoušky. Podrobný popis postupů provádění těchto zkoušek můžete stáhnout níže.

Pro provedení funkční zkoušky lze použít poměrně dobře dostupné vybavení. Pro kalibrační zkoušky u detektorů na hořlavé plyny či CO je ovšem nutné být vybaven vhodným kalibračním plynem. Ten je možné pořídit u firmy prodávající technické plyny, nicméně jde o poměrně nákladnou záležitost srovnatelnou s cenou detektorů. Proto je vhodné ekonomicky zvážit, kolik detektorů má být kalibrováno. Druhou možností je obrátit se na některou z firem ve vašem okolí, která je proškolena na servis našich detektorů. Případné kontakty vám můžeme na požádání poskytnout. A v neposlední řadě je také možné detektory demontovat a zaslat na adresu J.T.O. System, s.r.o.. V případě, že je detektor v pořádku, a není nutná oprava (například výměna čidla), tak je za kalibraci jednoho přístroje v závislosti na typu přístroje a kalibrační látce účtováno přibližně 280 až 400 Kč bez DPH (+ poštovné a balné).

Pro detektory kalibrované nestandardními plyny, ať už se jedná o chladiva, vodík či například páry xylenu a podobně, není možné připravit vhodnou kalibrační látku tak, aby byla dopravena na místo k detektoru. V těchto případech je nutné odesílat detektory na kalibraci do firmy J.T.O. System, s.r.o.