Detektor hořlavých plynů GC20P-230V

Detektor hořlavých plynů GC20P-230V
  • Stacionární elektronický přístroj pro detekci hořlavých plynů nebo par látek
  • Součást průmyslových a komerčních aplikací pro detekci
  • Použití od malých kotelen, objektů pro přestavbu na LPG až po různé sklady a technologické provozy (pro prostory bez nebezpečí výbuchu)
  • Napájení 230 V~/ 50 Hz
  • Výkonová výstupní relé
  • Dva stupně detekce se samostatnými výstupy
  • Digitální kalibrace 

Úkolem detektoru je včasné vyslání signálu o vznikající potenciálně výbušné atmosféře. Pro svou činnost používá neselektivní žhavené polovodičové čidlo, které reaguje na přítomnost široké řady hořlavých plynů nebo par. Kalibrací pomocí požadované konkrétní hlídané látky se dosahuje přesného nastavení pro jednotlivé aplikace. Detektor GC20P-230V je možné nastavit na různé látky především uhlovodíkového charakteru jako např. vodík, metan, propan, butan, alkoholy, aceton apod.

Detektor je samostatná jednotka a jeho výstupem je dvoustavový signál ukazující, zda nastavená koncentrace je, respektive není překročena. Výstupy jsou realizovány pomocí relé, která jsou obsažena na desce modulu zdroje, zajišťují výkonové bezpotenciálové oddělení výstupu detektorů a zabezpečují snadnou návaznost na nadřízený systém či ovládané akční prvky (jako jsou ventily, ventilátory, majáky...).

Na desce elektroniky jsou umístěny ovládací prvky, které umožňují provést kalibraci detektoru při využití kalibračního plynu, a nastavovací prvek paměťové funkce pro výstup stupně~II. 

Základní technické parametry

Napájecí napětí 230 V / 50 Hz
Mechanické rozměry 160x163x66 mm
Detekovaný plyn Hořlavé plyny jako např. metan, vodík, propan atd.
Standardní kalibrační plyn metan
Počet detekovaných úrovní 2

Fotogalerie: