Oprava nefunkčního zařízení

U nefunkčních či jinak poškozených zařízení provádíme opravy všech námi vyrobených přístrojů a to jak stacionárních, tak přenosných, včetně přístrojů, u kterých byla výroba nových kusů zastavena, či nahrazena novým typem. V případě opravy doporučujeme přístroj zabalit spolu s popisem závady a vašimi kontaktními údaji. Následně zásilku odeslat na adresu J.T.O. System, s.r.o. Pokud by bylo poškození většího rozsahu a oprava přístroje by nedávala ekonomický smysl, budeme vás kontaktovat. Posouzení stavu přístroje se provádí bezplatně.

Nejčastější závadou jak u stacionárních, tak u přenosných přístrojů je opotřebování čidla detektoru. V případě, že je čidlo vystaveno náročnějšímu prostředí (ve vzduchu se nacházejí nepřirozené chemické látky) dochází k jeho opotřebování a je nutná jeho výměna. Životnost čidel není možné předem přesně odhadnout. Pokud je detektor umístěn například v čisté kotelně mimo průmyslovou oblast, může být životnost čidla i 20 let. V případě, že je ovšem detektor umístěn například ve výrobní hale, kde dochází ke svařování, může být životnost čidla pouhých pár měsíců. Náklady na výměnu čidla u detektorů obvykle představují 15 % až 45 % ceny nového detektoru (podle typu).

Obdobná situace je také pro přenosné přístroje. Pokud se při práci s přístrojem dostane mastnota či kapka vody na čidlo detektoru či sondy, může dojít k nevratnému poškození čidla. Přibližně jednou za pět let je nutné vyměnit akumulátory. I zde platí, že životnost akumulátorů je dána především režimem provozu detektoru. Náklady na výměnu bloku akumulátorů u přístrojů GD550, GD500 či GD110 jsou mezi 370 a 700 Kč. U přenosných přístrojů GD51 a GDCO jsou náklady na výměnu jednoho článku méně než 150 Kč.