Postup při náhradě detektorů GI30WN/K za GI30N/K a GC20PN/K za GC20N/K

Tento dokument popisuje doporučený postup při náhradě starších typů detektorů hořlavých plynů GI30N, GI30K, GC20N a GC20K za novější typ detektorů. Vtomto dokumentu nejsou popsány všechny možné konfigurace zařízení. Pokud zde nenaleznete potřebný postup pro náhradu zařízení, kontaktujte výrobce.

Náhrada GI30N za GI30WN

Detektor GI30WN má oproti starší verzi GI30N samostatný výstup pro indikaci chyby detektoru, kdy při chybě nejsou aktivovány výstupy I, II ani III. Místo jednoho zvýstupů je tak vhodné využít chybovou smyčku L1, L2 u GI30WN. Podle počtu a zapojení přívodních kabelů zvolte danou variantu.

Čtyřvodičové zapojení

Propojka BLII, BLIII a L2GND zapojena. Na stupeň II se přenáší informace ochybě.
 zapojeni GI30WN 01

Pětivodičové zapojení

Propojka BLIII a L2GND zapojena. Propojka BLII nezapojena. Informace ochybě se přenáší pouze na stupeň III (stupeň II na chybu neindikuje).
zapojeni GI30WN 02

Zapojení schybovou smyčkou

Propojky BLII, BLIII a L2GND nezapojeny. Propojka OPL je ve stavu "A" (dle obrázku). Pokud je propojka S u GI30N nezapojena, kontaktujte výrobce detektoru. V obvodu je zapojena samostatná chybová smyčka. Stupeň II ani III na chybu neindikují.
zapojeni GI30WN 03
 
Propojky V a W jsou nahrazeny propojkami OPI, OPII, OPIII a OPL. Propojky OPI, OPII, OPIII a OPL u GI30WK nastavíme podle nastavení propojek V a W u GI30K dle tabulky níže (ne = nezapojeno, ano = zapojeno). Propojka OPL závisí na zvoleném zapojení (čtyřvodičové zapojení - ČZ, pětivodičové zapojení - PV, zapojení s chybovou smyčkou - ZCHS).
 
V W OPI OPII OPIII OPL - ČZ OPL - PV OPL - ZCHS
ne ne ne ne ne pozice B pozice B pozice A
ano ne ne ano ne pozice A pozice B pozice A
ne ano ne ano ano pozice A pozice A pozice A
ano ano ano ano ano pozice A pozice A pozice A
 
OPL GI30W
 
 
Propojky M a D u GI30WN nasadíme totožně jako u GI30N. 
Propojky S a K byly vypuštěny a jejich zapojením se při použití GI30WNK nemusíme zabývat (mimo zapojeni s chybovou smyčkou).
V případě připojení detektoru na 24 V není u GI30WK nutné stříhat drátovou propojku, jak tomu bylo u GI30K.

Náhrada GI30K za GI30WK

V případě, že nahrazujeme detektor GI30K za GI30WK, tak přívodní vodič zakončený konektorem můžeme nechat stejný. U detektoru GI30K uvolníme konektor a detektor vycvakneme z držáku. Do držáku zacvakneme GI30WK a zapojíme konektor. Zkontrolujeme a případně upravíme zapojení propojek.
 
Propojky V a W jsou nahrazeny propojkami OPI a OPL. Propojky OPI a OPL u GI30WK nastavíme podle nastavení propojek V a W u GI30K dle tabulky níže. Propojky OPII a OPIII nemají vliv na funkci.
 
Propojka V Propojka W Propojka OPI Propojka OPL
nenasazena nenasazena nenasazena pozice B
nasazena nenasazena nenasazena pozice A
nenasazena nasazena nenasazena pozice A
nenasazena nasazena nasazena pozice A
OPL GI30W 
 
Propojky M a D u GI30WK nasadíme totožně jako u GI30K. 
Propojky S a K byly vypuštěny a jejich zapojením se při použití GI30WK nemusíme zabývat. Propojky L2GND, BLIII a BLII u GI30WK necháváme vždy zapojené.
V případě připojení detektoru na 24 V není u GI30WK nutné stříhat drátovou propojku, jak tomu bylo u GI30K.

Náhrada GC20N za GC20PN

Detektor GC20PN má oproti GC20N o jeden vývod na šroubovací svorkovnici více. Tento vývod označený GND-II necháme nezapojený. Zbylé vývody zapojíme ve stejném pořadí jako u GC20N (I, II, GND, +12V).
Propojku M zapojíme tak, aby byla ve stejném stavu jako propojka MEM u GC20N. Propojku OUTGND necháme vždy zapojenu. Propojku POL nastavíme dle propojky OP u GC20N podle následujícího obrázku.
 
GC20PN POL2

Náhrada GC20K za GC20PK

V případě, že nahrazujeme detektor GC20K za GC20PK, tak přívodní vodič zakončený konektorem můžeme nechat stejný a pouze nastavíme propojku M tak, aby byla ve stejném stavu jako propojka MEM u GC20K a propojku POL nastavíme dle propojky OP u GC20K podle následujícího obrázku.
 
GC20PK POL2

Soubory ke stažení: