Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení / baterií

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení/baterie.

Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do kontejnerů na komunální odpad. Spotřebitel musí být informován symboly níže, že příslušné elektrozařízení/baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení/baterie. Symbol je obvykle uveden přímo na zařízení nebo v návodu k použití.

odpadmaly

Jak se zbavit starého spotřebiče/baterií?

Prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě společnosti REMA Systém, se kterou máme uzavřenou smlouvu a je určena pro zpětný odběr, viz REMA.

Prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz MZP.