Obrazový návod digitální kalibrace detektorů

Níže znázorněný návod slouží jako pomůcka postupu při kalibraci detektorů GC20P, GICO20P a GI30W. Před samotnou kalibrací je nutné se seznámit s návodem dodávaným k zařízení, kde je detailně posán postup kalibrace.

obrazovy navod 1

Detektor vystavte čistému vzduchu po dobu alespoň 15 minut.

obrazovy navod 2

Zmáčkněte (stiskněte a pusťte) tlačítko CAL.

obrazovy navod 3

Rozbliká se červená LED a deaktivují se poplachové výstupy.

obrazovy navod 4

Přiveďte kalibrační plyn pro II. stupeň.

obrazovy navod 5

Zmáčkněte tlačítko CAL a držte jej. Červená LED se rozbliká rychleji, po desíti sekundách začne nepřetržitě svítit. Stále mějte přiveden kalibrační plyn a držte stisknuté tlačítko až do doby, než se červená LED opět rozbliká

obrazovy navod 6

V případě úspěšné kalibrace zabliká červená LED II spolu se zelenou LED a nové kalibrační konstanty pro stupeň I a II byly uloženy do paměti přístroje. Pokud nastala chyba při kalibraci, bliká červená LED II a žlutá LED. V tomto případě postupujte dle návodu.